top of page

CENÍK

* ČSPCH – Česká společnost plastické chirurgie

** SSPECH – Slovenská společnost plastické a estetické chirurgie

*** Rezident zašle po registraci na e-mail petakova@bos-congress.cz potvrzení předatestační přípravy ze svého pracoviště.

**** Student do 26 let zašle po registraci na e-mail petakova@bos-congress.cz kopii své ISIC karty nebo jiné potvrzení o studiu.

XL. KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE 
s mezinárodní účastí 
Kongresové centrum České národní banky 
18.-20.5.2023, Praha 

bottom of page