top of page

HLAVNÍ INFORMACE

XL. kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí

TERMÍN KONÁNÍ

18. - 20. května 2023

 

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum České národní banky

Senovážné náměstí 30, 110 00 Praha 1

POŘADATEL KONGRESU

Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV, Praha

Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP

Společnost estetické chirurgie ČLS JEP

3. lékařská fakulta, UK, Praha

1. lékařská fakulta, UK, Praha

 

PREZIDENT KONGRESU

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

předseda České společnosti plastické chirurgie

 

POD ZÁŠTITOU

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.

děkan 3. LF Univerzity Karlovy, Praha

 

MUDr. Jan Votava, MBA

ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Ing. Aleš Michl, Ph.D.

guvernér České národní banky

 

VĚDECKÝ VÝBOR

PŘEDSEDA VĚDECKÉHO VÝBORU:

doc. MUDr. Aleš Nejedlý

 

ČLENOVÉ 

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Prim. MUDr. Vladimír Mařík

doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

Prim. MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

MUDr. Jiří Bayer

MUDr. Jakub Kníže

Ing. MUDr. Martin Ouzký

MUDr. Matěj Patzelt

Monika Tišlerová

Marie Volfová

TÉMATA KONGRESU

Dětská plastická chirurgie

(poúrazové stavy, tumory, vrozené vývojové vady zevního tvaru těla: rozštěpy,

boltce, horní dolní končetiny, genitál…)

Rekonstrukční chirurgie prsu (preventivní výkony, BRCA, BIA-ALCL…)

Rekonstrukce poúrazových a po-nádorových defektů

Chirurgie ruky

Užití mikrochirurgie v plastické chirurgii

Postbariatrická chirurgie, tvarování postavy

Rekonstrukční chirurgie v léčbě popálenin

Estetická plastická chirurgie

Právní aspekty v plastické estetické a rekonstrukční chirurgii

Bezpečí pacienta

Humanitární mise a programy

Kazuistiky

Varia

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM KONGRESU

18. 5. 2023 (čtvrtek) 

12.00 – 18.00 Registrace

12.00 – 12.45 Welcome občerstvení

12.45 – 18.00 Odborný workshop Motiva

20.00 – 22.00 Uvítací večer

                            Pantheon v Národním Muzeu

 

19. 5. 2023 (pátek) 

07.30 – 17.00 Registrace 

09.00                 Slavnostní zahájení kongresu 

09.00 – 16.30 Odborný program 

16.30 – 17.30 Schůze členů ČSPCH

od 20.00           Společenský večer 

                            Restaurace Brick´s

 

20. 5. 2023 (sobota) 

08.30 – 17.00 Registrace 

09.00 – 17.00 Odborný program 

17.00                 Závěr kongresu

 

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského

                    předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným

                    počtem kreditů.

 

SESTRY – obdrží potvrzení o účasti, kongres bude registrován u České asociace sester.

I. Informace

XL. Kongres plastika úvodní stránka web.png

XL. KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE 
s mezinárodní účastí 
Kongresové centrum České národní banky 
18.-20.5.2023, Praha 

bottom of page