top of page

POSTEROVÁ SEKCE

1. 20 let mikrochirurgie bez vlastní JIP a personálu, naše výsledky volných laloku

    Badida G.

 

2. Rekonstrukce jazyka volným musculus serratus anterior lalokem

    Šín P.

 

3. Primární operace rozštěpu patra u pacientů se vzácným syndromovým onemocněním – kazuistiky

    Matysková D.

 

4. Profylaktická mastektomie s okamžitou rekonstrukcí prsu u BRCA + pacientek:

    Rentrospektivní evaluace časných a pozdních komplikací

    Bohušová M.

 

5. Moderní přístupy v léčbě cévních anomálií u dětí

    Košková O.

XL. KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE 
s mezinárodní účastí 
Kongresové centrum České národní banky 
18.-20.5.2023, Praha 

bottom of page