top of page

STORNO POPLATKY

Registrační poplatek kongresu, workshopu

do 15. 4. 2023    bez storno poplatků

od 16. 4. 2023    storno poplatek 50 % ze stornované objednávky

od    2. 5. 2023    storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Společenský program

do  2. 5. 2023      bez storno poplatků

od  3. 5. 2023      storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení e-mailem na sekretariát konference BOS. org s.r.o.: info@bos-congress.cz, zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.

 

Vrácení poplatků

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

XL. KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE 
s mezinárodní účastí 
Kongresové centrum České národní banky 
18.-20.5.2023, Praha 

bottom of page