top of page

TÉMATA KONGRESU

 • Dětská plastická chirurgie

        (poúrazové stavy, tumory, vrozené vývojové vady zevního tvaru těla: rozštěpy, boltce, horní dolní                        končetiny, genitál…)

 • Rekonstrukční chirurgie prsu (preventivní výkony, BRCA, BIA-ALCL…)

 • Rekonstrukce poúrazových a po-nádorových defektů

 • Chirurgie ruky

 • Užití mikrochirurgie v plastické chirurgii

 • Postbariatrická chirurgie, tvarování postavy

 • Rekonstrukční chirurgie v léčbě popálenin

 • Estetická plastická chirurgie

 • Právní aspekty v plastické estetické a rekonstrukční chirurgii

 • Bezpečí pacienta

 • Humanitární mise a programy

 • Kazuistiky

 • Varia

XL. KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE 
s mezinárodní účastí 
Kongresové centrum České národní banky 
18.-20.5.2023, Praha 

bottom of page